Opening of the Microscopy and Spectroscopy Centre of the UNG in Ajdovščina; "SEM" art exhibition

Opening of the Microscopy and Spectroscopy Centre of the UNG in Ajdovščina; "SEM" art exhibition

You are kindly invited to the inauguration of the Microscopy and Spectroscopy Centre. It will take place in the Research Centre of the University of Nova Gorica in Ajdovščina, Vipavska c. 11c, on Thursday, 12 March 2014, at 10h.

The inauguration will be accompanied by the the art exhibition “SEM”.

Why cannot we write the entire 24 volumes of the Encyclopedia Brittanica on the head of a pin? This is the initial question and the impulse for artistic research on small scales. The scanning electron microscope at the University of Nova Gorica was used by visual artists Vanja Mervič, Narvika Bovcon and Aleš Vaupotič in an attempt to open a view into a new space. The technical image mediates the events in this environment, however to comprehend such a technical image remains a task for future explorations. Exhibited are digital prints that build a bridge between the human living space and the landscapes on the micro and nano scale. SEM operator and sample preparation: Doc Dr Mattia Fanetti. Samples from the research projects by Doc Dr Saim Emin were used. The authors would like to thank Prof Dr Matjaž Valant and Rector Prof Dr Danilo Zavrtanik.

***

Vljudno Vas vabimo na otvoritev Centra za mikroskopijo in spektroskopijo v Raziskovalnem središču Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini.

Slovesnost bo potekala v četrtek, 27. marca 2014 ob 10. uri v Raziskovalnem središču v Ajdovščini, Vipavska 11c, Ajdovščina.

Otvoritev Centra bo pospremila razstava z naslovom “SEM”

Ali je mogoče prepisati celotno Enciklopedijo Britannico na glavico bucike, to je izhodiščno vprašanje, impulz, ki odpira možnosti umetniških raziskav na majhnih skalah. Raba vrstičnega elektronskega mikroskopa Univerze v Novi Gorici je v razmisleku likovnih umetnikov Vanje Merviča ter Narvike Bovcon in Aleša Vaupotiča v prvi vrsti odprla pogled v nov prostor. Pojave v njem posreduje tehniška slika, njeno ustrezno razumevanje pa ostaja naloga za naprej. Na razstavi so predstavljene digitalne grafike, ki vzpostavljajo most med človekovim življenjskim prostorom in pokrajinami mikro in nano ravni. Operater mikroskopa in priprava vzorcev: doc. dr. Mattia Fanetti. Uporabljeni so bili vzorci materialov iz raziskav doc. dr. Saima Emina. Avtorji projekta se zahvaljujejo prof. dr. Matjažu Valantu in rektorju prof. dr. Danilu Zavrtaniku.

CuCl

Organisation

Organisation of international conferences and workshops on topics related to the field of environmental sciences and novel nanomaterials. More

Recruitment

The experienced researchers will be recruited and employed to increase knowledge in research themes related to environmental sciences and novel nanomaterials. More

Networking for innovation

Industrial Liaison Office at the University of Nova Gorica

The objective of this work package is to enhance the efforts of the University of Nova Gorica in establishing links with the socioeconomic environment and industry in the region, with the institutions of the European Union, National and local government, different agencies, networks and the collective organisations of the industrial sector and creating conditions for the development of knowledge based clusters. More

The second consecutive year exceptional results of the University of Nova Gorica at the Global U-Multirank 2016 University Rankings

On 3 December, 2015, the University of Nova Gorica hosted the Ambassador of Germany in Slovenia, her Excellency Dr. Anna Elisabeth Prinz. Link>>

The Highest State Awards in the Field of Scientific-Research and Science Development Activities have been Conferred

On Friday, 20 November, 2015, Zois’s awards, the Ambassador of Science awards, and the Puh awards have been conferred to the select group of researches at the Auditorium in Portorož. Link>>